Formularz kontaktowy
imię:


nr tel. lub adres email:


krótki opis sprawy:


   Kancelaria Adwokacka  adwokata Grzegorza Miłkowskiego powstała w 2004r. Adwokat Grzegorz Miłkowski jest założycielem kancelarii oraz członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z udzielaniem pomocy prawnej (OC).
      Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym poprzez m.in.:
- reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, prokuraturami oraz organami administracji państwowej,
- przygotowywanie pism procesowych (w tym pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych),
- sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów,
- kompleksową obsługę przedsiębiorców, 
- udział w negocjacjach,
- udzielanie porad prawnych, doradztwo prawno-gospodarcze,
- wszelka inna pomoc prawna, w tym również  sprawach nietypowych 
      Dzięki doświadczeniu i lojalności wobec klientów oraz indywidualnemu podejściu do każdej sprawy kancelaria znajduje się w okresie intensywnego rozwoju. Współpraca z autorytetami naukowymi z wielu szczegółowych dziedzin prawa, notariuszami, doradcą podatkowym, rzeczoznawcami majątkowymi oraz biegłymi wielu dziedzin pozwala nam oferować usługi najwyższej jakości oraz zajmować się szerokim spektrum spraw. W naszej pracy  kierujemy się zasadami etyki adwokackiej i godności zawodu, a wszystkie informacje, które powierzycie Państwo naszej kancelarii są chronione tajemnicą adwokacką.
BIZNES
kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
prawo spółek
umowy
zwalczanie nieuczciwej konkurencji
prawo przewozowe
postępowania karne-skarbowe
wszelkie inne sprawy gospodarcze
KLIENCI INDYWIDUALNI
sprawy karne
sprawy cywilne
sprawy spadkowe
sprawy rodzinne
sprawy lokatorskie, najmy lokali
NIERUCHOMOŚCI
obsługa prawna inwestycji budowlanych, wspólnot mieszkaniowych, biur nieruchomości, firm budowlanych i deweloperskich
prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
zasiedzenia i uwłaszczenia
zniesienie współwłasności
ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
służebności, droga konieczna
ODSZKODOWANIA
wypadki drogowe
błąd w sztuce medycznej
inne
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
ustalenia majątkowe
postępowania sądowe i egzekucyjne
monitorowanie należności
odpowiedzialność Zarządu sp. z o.o.
skarga pauliańska
KRAKÓW
ul. Grzegórzecka 17⁄6  31-532 Kraków
tel. ⁄faks +48 (12) 294-40-50  tel. kom. 606-628-884
kancelaria@milkowski.pl
filia SKAWINA
ul. Żwirki i Wigury 1
tel. kom. 606-628-884
DYŻURY:  wtorki i czwartki  g.16.30-18.30